Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 06 2013

6147 b67f 390

patruelesfratresomnes:

guppy881:

heymacareyna:

demonicdivagation:

Hey, put on a coat! It’s like 20 degrees outside!

aww, someone made snow angles

Did you just.

Reposted fromrocknrollqueen rocknrollqueen viaoffer offer
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaoffer offer
Sponsored post
Reposted fromfalconwing falconwing vialay lay
3065 1923 390
Reposted fromtitelitury titelitury viaoffer offer
8152 de03 390
To do
Reposted fromEDi EDi viamendel mendel
7527 f330 390
2.
Reposted fromarizonadream arizonadream viamendel mendel

November 19 2013

Reposted fromgruetze gruetze vialay lay
Reposted fromffalt ffalt vialay lay

November 18 2013

4968 57f0 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeninek9 leninek9
7590 3f20 390
Reposted fromEvilWorm84 EvilWorm84 vialeninek9 leninek9
Play fullscreen
scenariusz?
proces?
cel?

October 26 2013

0766 8338 390
Reposted byvierunendlicheffigysonichizujutyndaaura-lunarisollardo

October 07 2013

October 01 2013

5731 c209
Reposted fromdiicap diicap viasaudepp saudepp

September 28 2013

Kim jest prawdziwy przyjaciel?
>>klik<<

September 27 2013

I jeszcze raz zobaczyłem pod słońcem, że nie szybkim przypada zwycięstwo w wyścigu ani mocarzom — zwycięstwo w bitwie, ani mądrym — pokarm, ani tym, którzy się odznaczają zrozumieniem — bogactwo, ani nawet odznaczającym się wiedzą — łaska; gdyż wszystkich ich dosięga czas i nieprzewidziane zdarzenie. Wszak człowiek nie zna swego czasu. Jak ryby chwytane w zgubną sieć i jak ptaki chwytane w pułapkę, tak są chwytani w sidło synowie ludzcy w czasie nieszczęsnym, gdy nagle ich zaskakuje.
— Kaznodziei 9:11,12

September 26 2013

2101 ab5e 390
Reposted frommerrcat merrcat viapanda3 panda3
9241 0835 390

bboybands:

bboybands:

wtfstyls:

Is that zane from 1direction

stop reblogging this my dad thinks he’s cool now

this post ruined my life

Reposted frompiploo piploo viapanda3 panda3
Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.
— 1 List Jana 4:20
Reposted byempress empress
9788 fd8f 390
Reposted bySenyiathesarcasticonekocikapucsrajacyjednorozecgrajkibeatlannagurskiobscenemisanthropeempress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...